Kondiční trénink

Kondiční trénink je jedna za základních složek tréninku, která se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností sportovce. Tato složka nepochybně patří k nejvýznamnějším faktorům pro úspěch jedince. Trénink komplexně zasahuje do fyziologické funkce lidského těla. Cílem je dosáhnutí všestranného pohybového rozvoje.